El-eftersyn

Der findes flere forskellige typer af el-eftersyn, som har hver deres formål.

Sattrup El kan udføre alle former for eftersyn. Ved eftersyn af boliger udarbejdes en rapport, som indeholder de udfyldte afkrydsningsskemaer samt billeddokumentation